Soruların yanlış okunması, yapılamayan sorulara takılıp vakit kaybedilmesi, sınav sonrası çok rahat yapılabilen soruların sınavda yapılamaması tüm öğrencilerin ortak problemlerindendir. Bu gibi sorunlara takılmak istemiyorsanız; unutmayın:
* Her şeyden önce kendinize güvenin ve başarcağınıza inanın.
* Sınav ya da cevap kağıdını düzenli ve özenli kullanın.
* Soruları çok dikkatli okuyun. Soru köklerinin olumlu ya da olumsuz oluşuna dikkat edin.
* İlk önce en iyi bildiğiniz soruları çözün. Zorlandıklarınızı sonraki turlara bırakın.
* Uzun soruların daha pek açıklama içerdiğini dolayısıyla cevabının içinde olduğunu, daha kolay anlaşılabileceğini unutmayın.


* Paragraf tipi sorularda önce soruyu okuyun. Soruyu anladığınızda paragrafı kavramanız daha kolay olacaktır.
* Cevaplayamayacağınız soruların olmasının da doğal bir şey olduğunu unutmayın.
Sınav Türleri:
Derslerin konusuna özelliğine ve işleyişine göre çeşitli sınav türleri vardır. Test, klasik, kompozisyon, sözlü, açık kitap sistemi gibi. Burada biz daha çok klasik yazılı ve test türü üzerinde duracağız.
Klasik Yazılı Sınavlar: Bu tür sınavlar açık uçlu soruları içerir. Yani sorunun cevabını bir cümle ile değil, ayrıntılı bir biçimde anlatmak gerekmektedir. Kompozisyon türü de denen bu sınavlarda soru sayısı azdır. Bu tip sınavlarda soruları cevaplarken şu noktalara dikkat edilmelidir.:
1. Tüm sorular, çabucak gözden geçirilmelidir. Her soru; okunmalı, puan değeri hesaplanmalı, her sorunun zorluk derecesi ve ne kadar zaman alacağı tahmin edilerek cevaplamaya geçilmelidir.
2. Öğrenci önce, en kolay ve en iyi bildiği soruyu cevaplamalıdır. Bilinen bir konudan işe başlamak, başlangıç için olumlu bir duygu verecektir.
3. Sorular, içindeki uyarıcı sözlere dikkat edilerek iyice okunmalı, istenilen bilgiden başka bir şey yazılmamalıdır. Gereksiz bilgiler puan kazandırmaz, sadece zaman kaybına neden olur.
4. Cevaplar bir esas nokta etrafında derlenmelidir. Konuyla ilgili gerekli gereksiz her şeyi yazmak yarar sağlamaz.
5. Cevabı düzenli bir şekilde yazabilmek için, yazmaya başlamadan önce kısa bir taslak yapılabilir. Bunun için sayfanın yanındaki boşluklar kullanılabilir.
6. Hiçbir soru üzerinde gerektiğinden fazla zaman harcanmamalıdır.
7. Öğrenci iyi anlamadığı soru ile karşılaştığında, soruyu dikkatle okumalı ve soruyu nasıl yorumladığını açıklayarak yazmalıdır.
8. Kağıt düzenli, yazı okunaklı ve güzel olmalıdır.
Test Türü Sınavlar: Bu tür sınavlar kapalı uçlu soruları içerir yani sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Soru sayısı çoktur. Testlerde şu noktalara dikkat etmek gerekir:
Soru anlaşılmalı, dikkatle tekrar okunmalı, ancak çok fazla okuyarak kafa karıştırılmamalıdır. Okurken ana kelimelerin altı çizilmelidir. Eğer iki cevap birbirine çok benzi-yorsa, çoğunlukla ikiside yanlıştır. İki şık birbirinin tersiyse,
birisi doğrudur.
1. Doğru cevabın bulunmasında güçlük çekiliyorsa ve yanlış doğruyu götürmüyorsa tahminde bulunmaktan çekinmemelidir.
2. Doğru-Yanlış tipi sorularda cevap verirken kesinlik taşıyan ifadelere dikkat edilmelidir. Hiç bir zaman, tüm, hepsi, asla, hiçbiri gibi kesin sözlerle başlayan cümleler çoğunlukla yanlıştır. Bazen, bazıları, çoğunlukla gibi seçenekler varsa büyük ihtimalle doğru cevaptır.
3. Ve, fakat, ya da gibi, sözlerle birleştirilen cümlenin bir yarısı yanlışsa genellikle öbür yarısı da yanlıştır. Genellikle uzun ve karışık gibi gözüken cevaplar doğrudur.
4. Birden fazla seçenekli sorularda yanlışlığından emin olunan maddeler elenerek doğru cevap bulunabilir. Paragraf tipi sorularda cevap genellikle paragrafın içindedir. Sorular okunup paragraf yeniden incelendiğinde cevap yakalanabilecektir.
5. Cevaplandırılmayan sorular daha sonra geri dönülmek şartıyla alla/imalıdır. Negatif biçimde sorulan sorularda, yönlendirecek sözcüklere dikkat edilmelidir. Tüm seçenekler gözden geçirilmelidir.
6. İlk verilen cevap her zaman doğru olmayabilir, kontrolde yarar vardır. Ancak, yanlışlığından emin olmadıkça ilk cevabınızı değiştirmeyin.
7. Cevap kağıdında kaydırma olmamasına dikkat edilmelidir.
Sınav durumunda Rahatlama:
, Sınav kaygısıyla baş etmenin en iyi yolu sınava iyi hazırlanmaktır. Verimli çalışan ve tekrarlarla kendisini sınayan öğrenci için sınav bir tekrar türüdür. Ancak iyi çalışılmış bir öğrenci bile sınav durumunda kaygılanabilir. Bu tür kaygıları azaltmak için şu adılar önerilebilir.
1. Sınav odasına vaktinde gelinmelidir. Geç kalan öğrenci heyecana kapılır; yazmaya başlamış öğrencileri görünce, onlara yetişme telaşı içinde soruları yanlış okuma, dikkatsizlik ve benzeri hatalar yapabilir.
2. Öğrenci kalem, silgi, pergel vb. tüm gerekli malzemeyi yanında bulundurmalıdır. Bir şeker de sınav ortasında sizi canlandırmak bakımından yararlı olabilir.
3. Sınavdan önce öğrenciler aralarında tartışmaktan kaçınmalıdır. Sınav bir rekabet durumu olduğu için öğrençiler, gerek bildikleri ayrıntıları abartılı bir şekilde açıklayarak, gerekse birbirlerine çok zor sorular sorarak, sınavın zorluğu hakkında tahminler yürüterek arkadaşlarını ürkütmeye çalışabilirler.
4. Pek çok öğrenci sınavda zihninin tamamen boşaldığını zanneder. Halbuki o konuyu çalışırken öğrenmek için işaretler, dürtüler, ipuçları, sorular, bu işaretlerin çoğunu içerecektir. Öğrenci çalıştığı halde sınavda aniden hiçbir şey hatırlamadığını gördüğünde paniğe kapılmamalı, ipuçlarını kullanarak çağrışımlar yapmalı, konuyu hatırlamaya çalışmalıdır.