Okuyarak öğrenme de önemli bir hazırlanma yöntemidir. Okuma sırasında yine önemli bulunan kısımların altının çizilmesi veya işaretlenmesi öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Hatta okurken akılda kalması istenen bazı bölümler küçük not kartlarına aktarılarak fırsat buldukça cepten çıkarılıp tekrarı mümkün kılınabîlir.

Bir konuyu okuyarak öğrenmeye geçmeden önce varsa özetini, yoksa konu başlıklarını kısacası gözden geçirdikten sonra asıl çalışmaya başlamak, ana fikri ve anlatılmak isteneni kavramak açısından daha yararlı olacaktır.
Okunan kısım kendi kendine antarılarak çalışma pekiştirilmelidir.