Sınava hazırlanma sürecinde dershaneden destek alan öğrenciler için bu kurumlardan en yüksek düzeyde yararlanma koşulları üzerinde durulmalıdır.

Sınav hazırlık sürecinin öznesinin ÖĞRENCİ olduğunu söyledik.Öğrencinin değişik özellikleri bulunabilir;öğrenci eğer bilgi düzeyi bakımından eksiklere sahipse seçilecek dershanenin bu yönde farklı sunduğu artılar olmalıdır.

Elbetteki tüm dershanelerde bilgi tamamlamaya yönelik çabalar göstermekle beraber öğrencinin koşularından kaynaklanan gerekçeyle her dershane her öğrenci için uygun olamayabilir.

Düşünün ki bir dershaneye çoğunlukla başarı düzeyi yüksek öğrenciler gitmekte ve bu ön kabulle dershane konuları biraz hızlı,belki biraz yüzeysel,hatırlatma yapma mantığı ile işlenmektedir.Böyle bir kurumda bilgi eksiği olmayan bir öğrenci çok yararlanabilecekken,bilgi eksiği olan bir öğrenci için kötü bir seçim olabilecektir.
Dershane seçimi nasıl olmalı
Şu durumda öğrencinin kendi durumu” kendi gerçeği”ile kurumun ona sunduğu koşullar arasındaki uygunluk başarıyı getirecektir. Öğrenciyi en iyi tanıyan velilerin şu noktalara özelikle dikkat etmeleri ve seçimlerinde bu kriterlere uygun davranmaları başarıyı daha da arttıracaklardır.

*Öğrencinin bilgiye dayalı ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı

*Öğrencinin kişilik yapısının dikkate alınarak önemli ve değerli görülmesi

*Başarının sadece bilgi aktarımından ibaret olmadığının farkında olarak gerekli psikolojik desteğin verilmesi
Motivasyon-Kaygı kontrolü-Dikkat-Odaklanma -Zamanlama vb konularda birebir desteğin alınabilmesi çok önemsenmesi gereken bir konudur.

*Öğrencinin kendini kuruma ait hissetmesi ve benimseyebilmesi

Görüldüğü gibi ilk 100 ‘e öğrenci sokmuş olması gibi bir kriter kullanmadık,çünkü bu o dershaneye mal edilemiyecek kadar kapsamlı bir başarıdır.Bu başarı içinde öğrencinin kapasitesi,öğrencinin kişiliği,öğrencinin bilgi düzeyi,okulunun ona kazandırdıkları,ailenin öğrenci için sağladığı olanaklar gibi çok kapsamlı bir bileşke başarıdır ve tek başına dershaneye mal edilemez.

Öğrencimizi göndereceğimiz kurumun kurumsallaşmış olması,ciddi ve ehil insanlar tarafından yönetilip yönetilmediği,tek kurumlar için özellikle önem taşıyan başka bir nokta ise kurum sahibinin kim olduğu önemlidir.Kurum sahibi eğitim kökenli değilse,bu işi kimlere devrettiği ve bu kişilerin yetkinliği üzerinde durulmalıdır.Öğretim yılı içinde kapanan devredilen öyle çok kurum olmaktadır ki,başlangıçta gereksiz bir ayrıntı gibi görülecek bu noktalar dönem içinde çok büyük sorunlar olarak karşımıza dikilebilmektedir.Dershane seçimi nasıl olmalı

Kurum sahibinin eğitimci kimliğine sahip olmadı da en çok önemsenecek konulardan biridir.Çünkü kurum kültürünü eğitimci olmayan birinin belirlemesi ve etkilemesi öğrenciye yansıyan önemli sorunlara yol açmaktadır.Dershaneler özde eğitim kurumları olmalarına rağmen bir ticarethane olduklarını ve çocuklarımızın bu mantığa kurban gitmemeleri için dikkatli olunması da önemseyeceğimiz bir noktadır.